เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอัดและแยกขนาดเม็ดอาหารสัตว์  อ่าน :   3,206 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยีมหาสารคาม   อีเมล์ :   soontorn.d
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 043-754416
เว็ปไซต์  http://research.msu.ac.th/clinic_msu/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (102 votes cast)

คำอธิบาย :
คุณลักษณะของเครื่อง
สามารถขึ้นรูปเม็ดอาหารได้ 450 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และสามารถกำหนดขนาดของเม็ดอาหารสัตว์ได้ 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ 0 2 และ 4 มิลลิเมตร ตามลำดับ มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่ 2.2 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ต้นทุนในการอัด 0.14 บาทต่อกิโลกรัม การใช้งานคุ้มทุนที่ 6,965.5 กิโลกรัมต่อปี

เครื่องอัดและแยกขนาดเม็ดอาหารสัตว์ มีส่วนประกอบดังนี้
1. ลูกอัด
2. ถังพัก
3. ต้นกำลัง
4. ตะกรงแยกขนาด

ต้องการายละเอียดเพิ่มเติมและเบอร์ติดต่อ อ่านไฟล์แนบด้านล่าง

ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [11/4/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 19/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates