เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การแยกสารสกัดจากสมุนไพร   อ่าน :   191 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.สิริพิศ พิศชวนชม    อีเมล์ :   siripit.p@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 043-754416
เว็ปไซต์  http://research.msu.ac.th/clinic_msu/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (145 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

1) การสกัดสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

2) การแยกบริสุทธิ์สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

3) การสังเคราะห์และปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารอินทรีย์และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

4) การวิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคทางสเปคโทรสโกปี

5) การทำนายอันตรกิริยาของสารออกฤทธิ์กับเอนไซม์เป้าหมาย

6) การวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิด


เพิ่มโดย : นายสถาพร กินณรินทร์ [11/7/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates