เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอัดผงถ่านด้วยระบบไฮดรอลิกส์  อ่าน :   7,391 
ชื่อเจ้าของ :  นายเฉลิมพล คล้ายนิล   อีเมล์ :   chalermpol
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-618500
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (181 votes cast)

คำอธิบาย :
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
สามารถทำการอัดผงถ่านในรูปแบบทรงกระบอกได้ เนื่องจากการอัดผงถ่านนั้นสามารถทำให้ได้ความร้อยจากผงถ่านได้ดี และคุ่มค่ากว่าการใช้ถ่านไม้ปกติ โดยปกติเกษตรกรจำการอัดผงถ่านด้วยการสร้างรูปทรงกระบอกแล้วทำการอัดผงถ่าน ทำให้ก้อนถ่านที่ได้นั้นมีการอัดตัวที่ไม่ดี ส่งผลต่อการให้ความร้อนของก้อนถ่านที่อัด เครื่องที่สร้างขึ้นนั้นใช้พลังในการอัดจากระบบไฮดรอลิกส์ ซึ่งมีพลังงานในการอัดที่ดีกว่า ทำให้ได้ก้อนถ่านที่มีคุณภาพ

การจัดการกับเทคโนโลยี
เครื่องอัดผงถ่านด้วยระบบประกอบด้วยกระบอกในการบรรจุผงถ่าน และมีกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ในการส่งกำลัง เพื่ออัดผงถ่านแสดงดังรูป

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการอัดถ่านก้อนที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มประมาณของก้อนถ่านที่อัดได้ และลดการใช้แรงานคนในกระบวนการผลิต ทำให้ลดต้นทุนในการผลิต

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [22/2/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates