เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    กระเป๋าตัวหนอน  อ่าน :   181 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ศักดา ปรีชาวัฒนสกุล   อีเมล์ :   sakda.p@ma
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (115 votes cast)

คำอธิบาย :


กลุ่มสตรีสัมพันธ์ เกิดจากการรวมตัวกันของผู้หญิงในชุมชนราว 20 คนเมื่อปี 2550 ที่ประสบ พบเห็นและผ่านเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิประเทศไทยทั้งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ความทรงจำคือภาพความสูญเสียทรัพย์สิน ชีวิตของคนในครอบครัวอันเป็นที่รัก อยู่รอดอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวและหมดหวัง พร้อมๆ กับภาพความโกลาหลของความช่วยเหลือจากทุกสารทิศด้วยเจตนาดี แต่ยังขาดการจัดการที่ดีพอ เกิดความเหลื่อมล้ำของความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประสบภัยที่เป็นเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสพลังหนึ่งของคนในท้องถิ่นที่พยายามเข้าช่วยเหลือคือกลุ่มที่มี “จริยา สาลี” หรือ “จ๊ะมะ” เป็นนำรวมตัวกันตั้งกลุ่ม “สุขสำราญมัดย้อม” เมื่อปี 2548 สร้างงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ผลิตเสื้อยืดย้อมสีธรรมชาติจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวจนเป็นที่นิยม และต่อมา “จ๊ะมะ” และเพื่อนจำนวนหนึ่งได้แยกตัวมาก่อตั้งเป็น “กลุ่มสตรีสัมพันธ์” ตัดเย็บเสื้อผ้า และกระเป๋าผ้าหลากหลายรูปแบบจำหน่าย ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 20 คน และมีการดำเนินงานที่ดีระดับหนึ่ง ที่สำคัญการทำกิจกรรมของกลุ่มไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการของบประมาณหรือรายได้เป็นหลัก แต่ทำเพื่อใช้กิจกรรมเป็นตัวนำในการรวมคนเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พูดคุยในการช่วยกันคลี่คลายปัญหาต่างๆ ตามแต่โอกาส เช่น นัดหมายกันเดือนละครั้งหรือสองครั้ง เป็นต้นกระเป๋าตัวหนอนใช้ผ้าป่านมัสลินมัดย้อม ทำการตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ มีการปรับปรุงเรื่องการย้อมสี โดยใช้สีธรรมชาติ       (สีคราม) รูปแบบและวิธีการตัดเย็บที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการของลูกค้าวิธีใช้   :  ใส่ธนบัตร เหรียญ ปากกา ดินสอ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯเพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [9/7/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.207.133.27
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates