เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่  อ่าน :   208 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์มนูญ จิตต์ใจฉ่ำ   อีเมล์ :   manoon501@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (149 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


ผ้าทอมัดหมี่ในจังหวัดลพบุรีอำเภอโคกเจริญนับเป็นแหล่งผลิตและส่งออกรายหลายใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรีด้วยอำเภอโคกเจริญมีประชากรที่มีสายเลือดของคนภาคอีสาน เมื่อย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อำเภอโคกเจริญสิ่งที่ได้นำติดตัวมาด้วยนั่นคือ“ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม” โดยเฉพาะการทอผ้ามัดหมี่ซึ่งเกือบทุกครัวเรือนในตำบลโคกเจริญจะเห็นกี่ทอผ้าตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนเสียงกี่ดังแว่วผ่านสายลมเบาๆเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านี้คือ อำเภอโคกเจริญชาวอำเภอโคกเจริญมีอาชีพหลักทำการเกษตรแต่การทอผ้านั้นไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักแต่เป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับคนโคกเจริญมาอย่างช้านานด้วยวิถีชีวิตยามว่างเว้นจากการทำนาไร่นี้เองกลับเป็นสิ่งสร้างรายได้รายชื่อเสียงให้แก่อำเภอโคกเจริญอยู่เรื่อยมาดังคำกล่าวที่ว่า“กี่ดังกระตังมา”                อำเภอโคกเจริญมีลายผ้ามัดหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้แก่ผ้ามัดหมี่ลายหลุยส์ซึ่งสร้างสรรค์ลายผ้าโดยอ.วินัยปัจฉิมศิลปินOTOP อำเภอโคกเจริญโดยท่านมีแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายดังกล่าวจากกรอบรูปสมัยพระเจ้าหลุยส์และเป็นลวดลายผ้ามัดหมี่ที่เป็นที่นิยมในอำเภอโคกเจริญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา“ครูวินัย ปัจฉิม”เป็นผู้เป็นผู้จัดตั้งกลุ่มศูนย์ศิลปินโอทอป และได้รับการยกยาองสุดยอดครูช่าง สาขาเครื่องทอ ผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ ด้านการทอผ้า เป็นคนหนึ่งที่มุ่งหวัง ให้ภูมิปัญญาไทยสามารถเผยแพร่ สู่สาธารณชนได้มากขึ้น เช่นกัน โดยทุ่มเทชีวิตข้าราชการครู คิดค้นต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย แล้วบันทึกเป็นตำราเพื่อความสะดวก ในการสืบสานของคนรุ่นหลัง ภายใต้แนวคิดการผสมผสานภูมิปัญญา กับหลักวิชาการมาประยุกต์ให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัย สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เหมาะสมกับตลาดโดยคงเอกลักษณ์ของผ้าไทยไว้ได้อย่างสมบูรณ์เสื้อสุภาพบุรุษผ่านกระบวนการย้อมสีที่เกิดจากความชำนาญ สีเนียนสวยเป็นธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาดวิธีใช้     :  ใช้สวมใส่


เพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [9/7/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.229.117.123
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates