เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กรรมวิธีการเย็บและชุดเครื่องนอนหมอนกล่อง  อ่าน :   168 
ชื่อเจ้าของ :  นายชัยวุฒิ วัดจัง, นายอดิศักดิ์ ไพกะเพศ, นางสาวกัญญารัตน์ พรมมานอก, นางสาวโสภา อ่างคำหงษ์, นางสาว สุวรรณา วรครุฑ, นางสาวเกษมณี ลาปะ, นางสาวรัตนากร ดอกไม้, นายธนพล ชินฮาดและนางสาวอุบลรัตน์ ภิลาคุณ   อีเมล์ :   chaiwute.v
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (124 votes cast)

คำอธิบาย :

รายละเอียดเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์

เบาะนอนโบราณหรือฟูกโดยเท่าไปจะเป็นสี่เหลี่ยมพับตามขวางเท่านั้น เมื่อเก็บเบาะนอนจึงมีขนาดใหญ่กินพื้นที่ในการเก็บ ลักษณะหมอนขิดจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นลอนๆ จึงมีการดัดแปลงจากหมอนและฟูกธรรมดาๆ เป็นชุดเครื่องนอนที่มีหมอนและเบาะนอนในตัวเหมือนที่นอนปิกนิกที่มีรูปแบบทันสมัย ใช้งานง่าย พกพาสะดวก

 

ลักษณะเด่น

ชุดเครื่องนอนนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องนอน เมื่อแยกชิ้นจะได้หมอนและเบาะนอน เมื่อพับครึ่งจะเป็นเบาะรองนั่งถ้านำเบาะนอนไปวางชิดกำแพงครึ่งหนึ่งในลักษณะตั้งฉากกับพื้นก็จะได้ทั้งเบาะรองนั่งและเบาะรองหลัง

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.       เป็นกระบวนการผลิตที่ง่าย ต้นทุนในการผลิตไม่สูง เหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่น วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

2.       สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานฝีมือและงานโอทอปได้

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีผู้ประกอบการธุรกิจยางฟองน้ำ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน


เพิ่มโดย : [9/7/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates