เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กรรมวิธีการผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา  อ่าน :   199 
ชื่อเจ้าของ :  นายชัยวุฒิ วัดจัง, นางสาว เสาวลักษณ์ บุญยอด, นายสราวุธ ประเสริฐศรี และ นางสาว ศันศนีย์ ศรีจันทร์   อีเมล์ :   chaiwute.v
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (126 votes cast)

คำอธิบาย :

รายละเอียดเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์

ในการประดิษฐ์นี้ปรับปรุงไส้หมอนขิดเพื่อทดแทนการใช้เส้นใยนุ่นและเส้นใยสังเคราะห์ โดยใช้ยางพารา เนื่องจากยางพาราสามารถเตรียมเป็นยางฟองน้ำ ที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุน ทำให้เกิดโพรงอากาศภายในไส้หมอน ส่งผลให้หมอนขิดมีความนุ่มและคืนตัวได้ดีหลังจากปล่อยแรงกดออก ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ไส้หมอนขิดยางพาราที่ขึ้นรูปเป็นแท่งยาวตามขนาดช่องใส่ไส้หมอนขิด ทำให้ลดเวลาในกระบวนการยัดไส้หมอน เพราะการยัดไส้หมอนขิดด้วยนุ่นหรือเส้นใยสังเคราะห์ต้องใช้เวลานานมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อหมอนขิด 1 ใบ รวมทั้งฝุ่นเนื่องจากเส้นใยฟุ้งกระจายในระหว่างกระบวนการยัดไส้หมอน มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฎิบัติงาน แต่การนำฟองน้ำยางพาราที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวตามขนาดช่องมาใช้ ทำให้สามารถยัดไส้หมอนขิดได้เร็วขึ้น โดยเวลาเฉลี่ยในการยัดด้วยไส้หมอนขิดยางพาราประมาณ 20 นาทีต่อหมอนขิด 1 ใบ นอกจากนี้ การใช้ยางฟองน้ำจากยางพาราแท้ 100 เปอร์เซ็นต์มีคุณสมบัติต้านทางการเกิดเชื้อรา แบคทีเรียและไรฝุ่นในตัวยางฟองน้ำ เนื่องจากโพรงอากาศภายในไส้หมอน มีผลให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ลดการสะสมของเชื้อโรค และยังลดปัญหาการยุบตัวหลังจากการใช้งานเป็นเวลานาน เนื่องจากยางพาราเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดี จึงทำให้ผู้ใช้หมอนขิดที่ใช้ไส้หมอนจากยางพารามีความปลอดภัย

ลักษณะเด่น

ไส้หมอนยางฟองน้ำจากยางพาราทำให้หมอนขิดมีความนุ่มและคืนตัวได้ดีหลังจากปล่อยแรงกดออก ยิ่งไปกว่านั้น ลักษณะไส้หมอนขิดยางพาราที่เป็นแท่งยาวตามขนาดช่องใส่ไส้หมอนขิด ทำให้ลดเวลาในกระบวนการยัดไส้หมอน สามารถยัดไส้หมอนขิดได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ การใช้ยางฟองน้ำจากยางพาราแท้ 100 เปอร์เซ็นต์มีคุณสมบัติต้านทางการเกิดเชื้อรา แบคทีเรียและไรฝุ่นในตัวยางฟองน้ำ เนื่องจากโพรงอากาศภายในไส้หมอน มีผลให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ลดการสะสมของเชื้อโรค และยังลดปัญหาการยุบตัวหลังจากการใช้งานเป็นเวลานาน เนื่องจากยางพาราเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดี จึงทำให้ผู้ใช้หมอนขิดที่ใช้ไส้หมอนจากยางพารามีความปลอดภัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ได้เทคนิคในการขึ้นรูปไส้หมอนยางพาราสำหรับการผลิตหมอนขิด ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ง่าย ต้นทุนในการผลิตไม่สูง เหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่น วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ
  2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานฝีมือและงานโอทอปได้

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีผู้ประกอบการธุรกิจยางฟองน้ำ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมขน


เพิ่มโดย : [9/7/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates