เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  อ่าน :   269 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ   อีเมล์ :   supataraya
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 043-754416
เว็ปไซต์  http://research.msu.ac.th/clinic_msu/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (141 votes cast)

คำอธิบาย :
วันนี้ถือโอกาสลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟอกย้อมเส้นฝ้ายด้วยสีธรรมชาติให้กับชาวบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย    ครั้งที่แล้วชาวบ้านทดลองฟอกย้อมแล้วเจอปัญหาการติดสีของเส้นฝ้าย   วันนี้เลยให้เทคนิคการเร่งปฏิกิริยาการติดสี  เพื่อให้ได้เฉดสีที่สวยงาม  และสีเข้มขึ้น 
  
ในภาพเป็นสีที่เป็นสารตั้งต้นคือ พืชชนิดเดียวกัน  แต่ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาต่างกันจะได้เฉดสีของฝ้ายที่ต่างกัน
วันนี้จึงได้สีเหลือง เทา และเขียวขี้ม้าอ่อน ครับ
สิ่งที่ได้วันนี้คือการเติมเต็มภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เห็นคุณค่า และสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญา  จากเดิมที่เคยชินกับการใช้สารเคมีฟอกย้อม   ฟังน้ำเสียงที่ชาวมาเล่าถึงผลิตภัณฑ์ที่ตนเองกำลังทำนั้น มันมีความปลื้มปริ่มล้นออกมาจากคำบรรยายเรื่องราว   ยิ่งบอกเทคนิคพืชให้สีแต่ละชนิด   จะเกิดการจับ GPS  ด้วยปากเปล่าถึงตำแหน่งที่อยู่ของพืชชนิดนั้นๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ว่ามีที่ไหนบ้าง  อยู่ที่นาของใคร  อยู่บ้านใคร อยู่ดงไหน  แล้วก็ชักชวนกันไปค้นหามาทดลองทำ
 
กิจกรรมที่ 2 เป็นการออกแบบลาย ด้วยการตัดกระดาษเพื่อขึ้นลายบนเฟลม ซึ่งเป็นการออกแบบลายบนผืนผ้า และการทำตราสัญลักษณ์สินค้าด้วย เทคนิคการตัดกระดาษให้เป็นลวดลายนี้ ผู้ตัดต้องมีความชำนาญสูง เพราะเป็นการตัดลายโดยที่ไม่มีการร่างแบบไว้ก่อน แต่ผู้ตัดจะใช้ความรู้ที่เรียนมาผสมผสานกับทักษะที่ฝึกมานาน ดังนั้นผู้ที่จะตัดกระดาษได้ต้องเคยตัดลายที่ใช้ประดับบั้งไฟมาก่อน หรือได้รับการถ่ายทอดจากครูสับลายบั้งไฟจึงทำได้ ข้อสังเกตคือ ลายแบบนี้จะไม่มีทั่วไป และเราจะไม่ค่อยพบเห็นง่ายๆ
 
กิจกรรมที่ 3
 
การเตรียมเส้นฝ้ายเพื่อการทอผ้า ประกอบด้วย การทำเส้นยืน และเส้นพุ่ง สืบสืบหูก การเก็บขิดขึ้นลาย และการสร้างตะกอลายขิด การปั่นด้าย และการทอผ้าตามลายที่ออกแบบไว้
 
วันนี้ได้เห็นภูมิปัญญาชาวบ้านเตาไห  กลับมามีชีวิตอีกครั้ง  เห็นพลังในตัวของผู้สูงอายุยังคลุกลุ่นอยู่  ผมก็ภูมิใจแล้ว

เพิ่มโดย : อ.สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ [5/7/2563]   แก้ไขโดย : อ.สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ[ 5/7/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates