เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลาร้าผง (บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เดิม) และปลาร้าก้อน  อ่าน :   256 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวประภาพร ร้อยพรมมา   อีเมล์ :   laongnum@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (167 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :


 1. ปลาร้าก้อน1.      เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อนวิธีการดังนี้- เตรียมปลาร้า ละลาย guar gumหรือ pectinในน้ำร้อน- นำตัวอย่างปลาร้าผงผสมให้เกิดความเหนียว และนำไปอัดก้อนพิมพ์รูปสี่เหลี่ยม แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แล้วนำไปวิเคราะห์ดังต่อไปนี้- คาความสามารถในการละลา|-ทดสอบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์คุณสมบัติทางประสาทสัมผัสใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนจำนวน 23คน ทดสอบความเข้มของแต่ละปัจจัยโดยใช้การทดสอบแบบ Quantitative Descriptive Analysis with scaling และ ทดสอบการยอมรับในผลิตภัณฑ์นำตัวอย่างไปบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์กิจกรรม
 1. ลงพื้นที่สอบถามผู้ประกอบการ สำรวจข้อมูลปัญหา ความต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและตลาด


 2. สร้างแบบร่างบรรจุภัณฑ์


 3. ผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ปลาร้าผงและปลาร้าก้อน จำนวน 3 แบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้คัดเลือก 1 แบบ และดำเนินการผลิต

  บรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป


 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์


 5. จัดหาช่องทางการตลาด ทดสอบตลาดความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่1.1) เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับสถานประกอบการ1.2) จัดทำแผนพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์1.3)ทำการทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์1.4) ทดสอบการละลายน้ำเพื่อการพัฒนาการขึ้นรูปก้อนปลาร้าสำหรับเครื่องจักร

เตรียมปลาร้า ละลายguar gumหรือ pectinในน้ำร้อน     ทดสอบปั้นก้อนด้วยแม่พิมพ์แล้วนำไปอบ  

ทดสอบการละลายปลาร้าก้อนน้ำหลังอบแล้ว1.สร้างแบบร่างบรรจุภัณฑ์

2.  ผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ปลาร้าผงและปลาร้าก้อนจำนวน 3 แบบเพื่อให้ ผู้ประกอบการได้คัดเลือก1 แบบ และดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป3.  นำแบบที่ผู้ประกอบการได้เลือก 1 แบบ มาพัฒนาและดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ

เพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [2/7/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.200.171.74
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates