เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ทิพย์ข้าวเกรียบสมุนไพรสายรุ้ง  อ่าน :   295 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวชนิดา ป้อมเสน   อีเมล์ :   Ch.pomsen@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (119 votes cast)

คำอธิบาย :


1)วินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึกจากการวินิจฉัยสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสมุนไพรสายรุ้งเชิงลึก พบว่า ประเด็นที่ 1เครื่องนวดผสมวัตถุดิบของสถานประกอบการมีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการผลิต ทำให้ต้องเพิ่มเวลาการผลิต และเครื่องนวดผสมวัตถุดิบปัจจุบันมีประสิทธิภาพต่ำ (60%) เนื่องจากใช้งานมานาน และมีการซ่อมแซมบ่อย จึงมีควรเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีขนาดใหญ่ ขึ้นให้เพียงพอต่อการผลิต และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ภาพที่ 1 ลักษณะแกนของเครื่องนวดผสมวัตถุดิบเดิมภาพที่ 2ลักษณะของเครื่องนวดผสมวัตถุดิบ2) จัดทำแผนพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางฯ ในแต่ละสถานประกอบการ      ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องนวดผสมวัตถุดิบขนาดเล็ก  และออกแบบเครื่องนวดแป้งแบบแนวนอน มีขนาด 4 kg. และมีใบกวนแป้ง2 ลักษณะดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5โดยจะทำการทดสอบใบมีดแต่ละลักษณะเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และนำผลจากการทดสอบเป็นประเด็นพิจารณาการเลือกลักษณะใบกวนแป้ง โดยจะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่า 60%

ภาพที่ 3ลักษณะของเครื่องนวดผสมวัตถุดิบ

ภาพที่ 4ลักษณะของแกนใบกวนแบบที่ 1

ภาพที่ 5ลักษณะของแกนใบกวนแบบที่ 23) ดำเนินการสร้างเครื่องนวดแป้งแบบแนวนอน และมีใบกวนแป้ง ขนาด 4 kg. ตัวถังกวน และใบกวนทำจากวัสดุสแตนเลส 304 สำหรับการทำอาหาร มีฝาปิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของแป้งขณะนวด เครื่องมีขนาด 13 × 17 นิ้ว ส่งกำลังด้วยมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า 220 Vพร้อมกับมู่เล่สายพาน มอเตอร์สามารถปรับรอบการทำงานได้ พร้อมกับอธิบายและสาธิตเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน

ภาพที่ 6ลักษณะของเครื่องนวดผสมวัตถุดิบ

ภาพที่ 7ลักษณะของแกนใบกวนแนวนอน

ภาพที่ 8ลักษณะของฝาปิดด้านบน

ภาพที่ 9อธิบายและสาธิตเบื้องต้น  


เพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [1/7/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.208.126.232
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates