เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องรีดยางพาราชนิดแผ่น  อ่าน :   4,447 
ชื่อเจ้าของ :  นายเฉลิมพล คล้ายนิล   อีเมล์ :   chalermpol
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-618500
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (177 votes cast)

คำอธิบาย :
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ลดการใช้แรงงานคน และลดต้นทุนในการผลิต สามรถรีดยางพาราได้ประมาน 180 ต่อชั่วโมง

การจัดการกับเทคโนโลยี
มีลูกรีดต่อเนื่องกัน 3 คู่ โดยคู่สุดท้ายเป็นลูกรีดแบบมีลาย มีต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากรแสสลับขนาด 1 แรงม้า และทำการส่งกำลังจากมอเตอร์ด้วยโซ่ และเฟืองตรงผ่านไปยังลูกรีดคู่กลางไปสู่ลูกรีดคู่บนและคู่ล่าง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา สามารถเพิ่มผลผลิตของยางพาราแผ่นให้สูงขึ้น และสามารถลดระยะเวลาในการทำงาน เนื่องกระบวนการในการทำงานนั้นรวดเร็วกว่ากระบวนการแบบเก่า และยังลดการใช้แรงงานคน ในกระบวนการผลิต

ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [22/2/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates