เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำมันเขียว  อ่าน :   48 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (64 votes cast)

คำอธิบาย :


น้ำมันเขียวสรรพคุณ: เป็นยาเย็น ดับพิษร้อน พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ผื่นคัน ลมพิษ เริมปวดบวม ผิวหนังอักเสบ สามารถใช้ทาถู สูดดมเมื่อวิงเวียนศรีษะข้อควรระวัง : เป็นยาใช้ภายนอก ระวังอย่าให้เข้าตาติดต่อสอบถาม :  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ .นครราชสีมา 30000เบอร์โทร 044-247390 โทรสาร 044-247390 

เพิ่มโดย : นางสาววรรณา จันทร์สิงห์ [26/6/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates