เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผลิตภัณฑ์ “หมอนอิง”  อ่าน :   234 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์   อีเมล์ :   sittinoppa
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (129 votes cast)

คำอธิบาย :


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวงนางสาวเจ๊ะนาตีป๊ะ มะหิและ ที่อยู่ 28/2 ม.3 ต.เชิงคีรีอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 เบอร์โทรศัพท์ 086-2924972แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง  ประกอบด้วย ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม และ เข็มกลัดด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย
 • ขายตรงที่บ้าน 


 • การออกร้านในการจัดงานสินค้าOTOP ในจังหวัด


 • การออกร้านในงานกาชาดและรับออเดอร์จากลูกค้า(ทั้งในและต่างประเทศที่สั่งปักเป็นลวดลายเฉพาะ)ด้านราคาและยอดขายต่อเดือนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ราคาผืนละ 350 บาทเข็มกลัดอันละ 35 บาทยอดขายต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 5,000-10,000 บาทประเด็นปัญหา
 • ด้านการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์


 •  การออกแบบลวดลายและการวางลายผ้าความต้องการ
 • ต้องการเพิ่มกลิ่นในเนื้อผ้า


 • ต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่


 • ปรับและพัฒนาลวดลายกลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง  เป็นกลุ่มวิสาหกิจปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสตรีในหมู่บ้านที่รักและชื่นชอบงานปัก จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่ม มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 20 คนเดิมอาชีพหลักทำสวนยางพารา และปักผ้าเป็นงานอดิเรกด้วยในสภาพปัจจุบัน ราคายางพาราตกต่ำ ทางกลุ่มสตรีจึงมีเป้าหมายที่จะหันมายึดอาชีพงานปักผ้า เป็นอาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง  ประกอบด้วย ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม และ เข็มกลัด จัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ในหลากหลายช่องทาง ประกอบด้วย การขายตรงที่บ้าน การออกร้านในการจัดงานสินค้าOTOP ในจังหวัดการออกร้านในงานกาชาดและรับออเดอร์จากลูกค้า (ทั้งในและต่างประเทศที่สั่งปักเป็นลวดลายเฉพาะ) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย “ผ้าคลุมผมสตรี”          นำเสนอโดยการปรับและพัฒนานวัตกรรมลวดลาย นวัตกรรมลวดลาย “ผ้าคลุมผมสตรี” ให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น รวมทั้งความหลากหลายในด้านรูปแบบการจัดวางลวดลายในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์พัฒนารูปแบบลวดลายปักที่ทันสมัย  ร่วมกับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมด้วยสารกันแบคทีเรียบนผ้า ผลิตภัณฑ์ประเภทเคหะสิ่งทอ “หมอนอิง”           นำเสนอ“หมอนอิง”โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรมลวดลายให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมีความสวยงามแปลกตาจากเดิมโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑ์“หมอนอิง”ด้วยการการตกแต่งกลิ่น (กลิ่นพลับพลึง) และสารกันแบคทีเรีย

เพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [26/6/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates