เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    หมอนอิงผ้าด้นมือจากสีธรรมชาติ  อ่าน :   206 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์   อีเมล์ :   sittinoppa
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (138 votes cast)

คำอธิบาย :


กลุ่มปักผ้าด้นมือ (U-THONG QUILTS)นางภารดี วงศ์ศรีจันทร์142 หมู่ที่ 3 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทร.035-551300คัดเลือกระดับดาว : 5  ดาวเลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน: 2-72-09-13/1-0001ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์  สิทธินพพันธ์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นผ้าด้นมือ ใช้ชื่อทางการค้า "อู่ทองควิลท์" สุดยอด OTOP PLUS เป็นงานแฮนด์เมดฝีมือคนไทยสไตล์ฮาวาย เกิดจากความตั้งใจสอด ร้อย สอย ด้น บรรจงใส่ความประณีตลงบนผืนผ้าหลากสีอย่างละเมียดละมุน ของชาวบ้านในอำเภออู่ทอง ที่รวมตัวกันในชื่อ "ศูนย์หัตถกรรมผ้าด้นมือตำบลกระจัน" ภายใต้การนำของ คุณภารดี วงศ์ศรีจันทร์ ประธานกลุ่มอาชีพหัตถกรรมผ้าด้นมือแห่งนี้ คุณภารดี วงศ์ศรีจันทร์ ได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตผ้าด้นมือมาจากสตรีชาวอเมริกันคนหนึ่ง เมื่อปี 2532 โดยเริ่มจากการผลิตผ้าห่ม ปลอกหมอน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเป็นที่สนใจของตลาด กระบวนการผลิตผ้าด้นมือเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆ ก็ทำได้หากมีความสนใจ โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และใช้เทคนิคการวางผ้าพื้นเป็นหลัก เริ่มจากเลือกผ้าที่ต้องการมาลงแบบ น้ำมาเนายึดกับผ้าพื้นแล้วสอยติดกัน จากนั้นนำมาเขียนลายด้วยมือ แล้วนำไปเนายึดกับแผ่นใยสังเคราะห์เข้าสะดึงด้นมือจนทั่วชิ้นงาน เย็บด้วยมือเพื่อเก็บรายละเอียดเป็นขั้นตอนสุดท้ายปัจจุบันกลุ่มหัตถกรรมฯ แห่งนี้ มีสินค้าหลากหลายชนิด ประกอบด้วย ปลอกหมอน ผ้าห่ม กระเป๋าถือสุภาพสตรี เสื้อ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ผ้ารองจาน แผ่นจับของร้อน ฯลฯพัฒนากระบวนการผลิตโดยเพิ่มมูลงานด้วยการย้อมสีธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือด้วยการตกแต่งกลิ่นวิธีใช้  :  นำไส้ในหมอนอิงมาสวมใส่กับปลอกหมอน

เพิ่มโดย : น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง [24/6/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates