เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ข้าวตังใบยอบูดูตูมิฮ  อ่าน :   271 
ชื่อเจ้าของ :  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ(ข้าวพันธุ์เลือดปลาไหล)   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (148 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ(ข้าวพันธุ์เลือดปลาไหล) ขนาด 110 กรัม/ถุง ถุงละ 40 บาทสถานที่ติดต่อ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี เลือดปลาไหล) 18/1 ม.1 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000เบอร์โทรศัพท์ 0933983781เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [15/6/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates