เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจักสานจากเตยหนาม   อ่าน :   377 
ชื่อเจ้าของ :  นางสาวฮาสน๊ะ ยูโซะ   อีเมล์ :   nichawadee
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (154 votes cast)

คำอธิบาย :


ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทหมอนจักสานจากเตยหนาม  “YAIJU ยายจู  ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา”คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หมอนสำหรับใช้หนุนนอน  ตกแต่งบ้านแนวแอนทิค (antique) และใช้สำหรับเป็นหมอนอิงในห้องรับแขกจุดเด่นของผลิตภัณฑ์  : ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากทักษะหัตกรรมพื้นถิ่นมลายูของปราชญ์ชาวบ้านดั้งเดิมที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทผลิตภัณฑ์  : 1  หมอนจักสานจากเตยหนามสำหรับหนุนนอน ขนาด ยาว 14x11นิ้ว    1.1หมอนจักสานจากเตยหนามสีขาวนวลธรรมชาติของเตยหนาม ราคาใบละ  250บาท    1.2หมอนจักสานจากเตยหนามมีลวดลายสีสัน ราคาใบละ  300บาท 2 หมอนอิงจักสานจากเตยหนามสำหรับวางบนเก้าอื้รับแขก หรือสำหรับตกแต่งภายในห้องต่าง ๆ ขนาด ยาว 15x15นิ้ว      2.1หมอนจักสานจากเตยหนามสีขาวนวลธรรมชาติ ยาว 17x15นิ้ว ราคาใบละ 370  บาท      2.2หมอนจักสานจากเตยหนามมีลวดลายสีสัน ยาว 17x15นิ้ว ราคาใบละ 450 บาท3.เสื่อจักสานจากเตยหนาม      3.1สีขาวนวลธรรมชาติ :  ผืนเล็ก 100บาท ผืนขนาดกลาง 150บาท ผืนขนาดใหญ่ 200บาท ผืนขนาดใหญ่สุด 300บาท (ผลิตตามออเดอร์)      3.2มีลวดลายสลับสี 2-3สี :   ผืนเล็ก 150บาท ผืนขนาดกลาง 200บาท ผืนขนาดใหญ่ 300บาท ผืนขนาดใหญ่สุด 400บาท (ผลิตตามออเดอร์)4.แผ่นวางสำรับอาหารบนโต๊ะอาหาร  ขายอันละ 75  บาท สถานที่ติดต่อผู้ขาย  :  158/1  หมู่ที่ 6  ซอย ตะโละกือบอ หมู่ที่ 6   บ้านพงบูโละ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา              

 


เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [15/6/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates