เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :     หางไถพรวนดินพร้อมใส่ปุ๋ยในร่องอ้อยสำหรับรถไถเดินตามขนาดเล็ก  อ่าน :   296 
ชื่อเจ้าของ :  นายนัฐพงษ์ ทองปาน   อีเมล์ :   natthaphon
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (163 votes cast)

คำอธิบาย :

หางไถพรวนดินพร้อมใส่ปุ๋ยในร่องอ้อยสำหรับรถไถเดินตามขนาดเล็ก

เป็นหางไถพรวนดินสำหรับรถไถเดินตามขนาดเล็ก หางไถทำจากวัสดุเหล็กกล้า หัวพรวนดินแบบ 2 หัว พร้อมชุดใส่ปุ๋ย ขับเคลื่อนโดยใช้ระบบส่งกำลังแบบโซ่

 

 

สอบถามขข้อมูลเพิ่มเติม 0899185932


เพิ่มโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา [4/6/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 2/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates