เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตเจลบำรุงผิวหน้าผสมน้ำผึ้ง  อ่าน :   227 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก   อีเมล์ :   assadangp@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055968721
เว็ปไซต์  
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (159 votes cast)

คำอธิบาย :

ส่วนประกอบ

ส่วน            ลำดับ          รายการ
ก                   1            น้ำสะอาด
                     2            Propylene glycol
                     3            Glycerine
                     4            Ultrez 10
ข                   5            Lexemul 561
                     6            Lipomoles Luxe
ค                   7            น้ำผึ้ง
ง                   8            PEG-9 Dimethicone 
                     9            Silicone elastomer
                    10           Silicone Emulsion DC2-1784
                    11           Cyclodimethicone
                    12           Dimethicome
จ                  13           TRIETHANOLAMINE 99%
ฉ                  14           Glydant plus liquid
ซ                  15           น้ำหอม 

วิธีทำ
1. ส่วน ก นำ 1+2+3 ผสมกันก่อน
จึงค่อยๆโปรย Ultrez 10 ลงไปให้กระจายตัวดี จากนั้นนำไปทำร้อนที่ 70-75 องศาเซลเซียส
2. ส่วน ข ชั่งรวมกัน แล้วนำไปหลอม ที่ 60-65 องศาเซลเซียส
3. นำ ข เทลง ก แล้วกวนให้ขึ้นเนื้อ

4. เมื่ออุณหภูมิลดลง เติม ค, ง, จ,ฉ และ ซ ลงไปตามลำดับ 

 


เพิ่มโดย : น.ส.สุภาภรณ์ เอี่ยมเหม็น [2/6/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 2/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.229.124.74
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates