เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    แนวทางและออกแบบพัฒนาอุปกรณ์การบรรจุน้ำผึ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  อ่าน :   271 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.สัมฤทธิ์ มากสง   อีเมล์ :    Samrit@kr
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (145 votes cast)

คำอธิบาย :

          ออกแบบถังเก็บน้ำผึ้งที่สร้างจากสแตนเลส พร้อมหัวบรรจุน้ำผึ้ง 4 หัว เพื่อช่วยให้น้ำผึ้งที่เก็บไว้ถูกสุขลักษณะและช่วยเพื่อปริมานการบรรจุน้ำผึ้งได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิม

       การบรรจุด้วยวิธีใหม่และใช้ถังบรรจุแบบใหม่นั้นสามารถลดเวลาและเพิ่มปริมาณการผลิตได้มากกว่าแบบเดิม และถูกสุขลักษณะ

            ผลการตรวจคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการน้ำผึ้งเปรียบเทียบกับมาตรฐานสินค้าเกษตรพบว่าน้ำผึ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังได้รูปแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมทันสมัยเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 6877628

 


เพิ่มโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา [2/6/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 2/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates