เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ต้นแบบระบบการรีไซเคิลน้ำล้างรถจากสถานบริการล้างรถ  อ่าน :   186 
ชื่อเจ้าของ :  นายณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย   อีเมล์ :   tum_tee666
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (125 votes cast)

คำอธิบาย :

       การสร้างระบบการรีไซเคิลน้ำล้างรถจากสถานบริการล้างรถ โดยใช้ระบบบำบัดนำเสียแบบผสมระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบไหลผ่านผิวดิน และระบบบำบัดน้ำเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวตัวกลาง โดยใช้ผักกูด (Diplazium Esculentum) เป็นพืชช่วยในการบำบัดน้ำเสีย และใช้อิฐบล็อกเป็นตัวกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด พบว่า เมื่อน้ำเสียผ่านระบบบำบัดมีคุณภาพดีขึ้น น้ำมีสีใสขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่มีคราบไขมัน โดยถังบำบัดที่ 1 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบไหลผ่านผิวดิน มีอัตราการไหล 0.126 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถังบำบัดที่ 2 และ 3 เป็นระบบบำบัดน้ำเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวตัวกลาง มีอัตราการไหลถังละ 0.066 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เฉลี่ยอัตราการไหล 0.258 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 6 วัน ในการเดินระบบ โดยที่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกูด เก็บข้อมูลจากราก ใบ และลำต้น นอกจากนี้ระบบยังมีประสิทธิภาพในการบำบัด ค่ากรด - ด่าง (pH Value) อยู่ในช่วง 6.6 มีประสิทธิภาพค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) 98% , มีประสิทธิภาพค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) 93.3% , มีประสิทธิภาพค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids : SS) 98.4% , มีประสิทธิภาพค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids) 98.3% , มีประสิทธิภาพค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) 94.6% และมีประสิทธิภาพค่าน้ำมันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) 99.2%


เพิ่มโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา [1/6/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 2/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.236.107.249
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates