เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว  อ่าน :   290 
ชื่อเจ้าของ :  นายบรรลุ เพียชิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   อีเมล์ :   banlu_fm8@
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (126 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว มีประสิทธิภาพการคัดแยกและลดปริมาณฟางท่อน ข้าวลีบ ดอกหญ้าและ ฝุ่นที่ปนไปกับช่องทางออกข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละการปนไปกับข้าวเปลือกเป็น 0.001 เปอร์เซ็นต์ และความสามารถในการทำงาน 449.75  กิโลกรัมต่อชั่วโมง


เพิ่มโดย : น.ส.กมลวรรณ สุนทรเกตุ [14/5/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กมลวรรณ สุนทรเกตุ[ 29/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates