เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตโลชั่นผสมน้ำมันรำข้าว  อ่าน :   204 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก   อีเมล์ :   assadangp@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055968721
เว็ปไซต์  
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (150 votes cast)

คำอธิบาย :

การผลิตโลชั่นผสมน้ำมันรำข้าว

ส่วนผสม
ส่วน       ลำดับ             สารเคมี
ก              1                    น้ำ
                2          Methyl paraben
ข              3           Cosmedia SP
ค              4             Emulgade F
                5                 Wax-s
                6              น้ำมันรำข้าว
                7           Propyl paraben
ง               8          phenoxyethanol
                 9              น้ำหอมข้าว

วิธีทำ
1. ส่วน ก ชั่งรวมกัน ในภาชนะหลัก แล้วให้ความร้อน กวนจนละลายใส
2. ชั่ง ข แล้วโปรยลง ก กวนจนใส ไม่มีก้อนเจล แล้วทำร้อนต่อจนอุณหภูมิ 70-75 องศาเซลเซียส
3. ชั่ง ค รวมกัน ตุ๋นในน้ำร้อน จนละลาย อุณหภูมิประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส ได้ของเหลวใสสีเหลือง
4. เท ค ลงไปในส่วนที่อยู่ในภาชนะหลัก แล้วกวนต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเนื้อเข้ากันดี จากนั้นกวนต่อเบาๆ
จนอุณหภูมิลดลง เนื้อครีมจะค่อยๆข้นขึ้น
5. เมื่อครีมอุณหภูมิลดลงประมาณ 40 องศาเซลเซียส ให้เติม ง ที่ชั่งรวมกันไว้ ลงไป แล้วกวนต่อจนเข้ากันดี
จนเนื้อครีมมีอุณหภูมิปกติ ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส จึงหยุดกวน
6. บรรจุลงขวด
 


เพิ่มโดย : น.ส.สุภาภรณ์ เอี่ยมเหม็น [12/5/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 2/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 34.236.192.4
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates