เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ปลาส้มฟัก   อ่าน :   189 
ชื่อเจ้าของ :  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนพื้นเมืองเหนือเขื่อนสิริกิติ์ และแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่น   อีเมล์ :   093-227913
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-411096 ต่อ 1788
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.uru.ac.th/resouce/index.php
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (150 votes cast)

คำอธิบาย :


จุดเด่นคือ ผลิตภัณฑ์จากปลาของต้นน้ำน่าน ทุกผลิตภัณฑ์ มีคุณค่าทางโภชนาการหอมกลิ่นสมุนไพร มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตปลาส้ม ยาวนานกว่า 40 ปี จึงทำให้มีรสชาติ กลิ่นตามคุณลักษณะที่ดีผลิตจากปลาที่มีคุณภาพดีและใช้วัตถุดิบของปลาส้มแม่น้ำน่านผลิตภัณฑ์ปลาส้มฟักไส้กรอกอีสาน ไส้อั่วปลาสมุนไพรของปลาส้มแม่น้ำน่าน ที่สดใหม่อร่อยและปลอดภัย

ขนาด 200 กรัม 60 บาทติดต่อ : นายทวีศิลป์ คันทะพรม

ที่อยู่ : หมู่บ้านงอมมด 17/3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110

มือถือ 093-2279132เพิ่มโดย : นายพงศธร มานิตย์ [12/5/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates