เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตโลชั่นผสมสารสกัดมะหาด  อ่าน :   179 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก   อีเมล์ :   assadangp@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร กองการวิจัยและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี) อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055968721
เว็ปไซต์  
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (160 votes cast)

คำอธิบาย :

ส่วนผสม

ส่วน ลำดับ สารเคมี
ก 1 น้ำ
   2 Methyl paraben
ข 3 Cosmedia SP
ค 4 Emulgade F
   5 Wax-s
   6 Mineral oil
   7 Propyl paraben
ง 8 สารสกัดมะหาด
จ 9 phenoxyethanol
   10 น้ำหอม

---------------------------------------------------------
ขั้นตอนการทำ

1. ส่วน ก ชั่งรวมกัน ในภาชนะหลัก แล้วให้ความร้อน กวนจนละลายใส
2. ชั่ง ข แล้วโปรยลง ก กวนจนใส ไม่มีก้อนเจล แล้วทำร้อนต่อจนอุณหภูมิ 70-75 องศาเซลเซียส
3. ชั่ง ค รวมกัน ตุ๋นในน้ำร้อน จนละลาย อุณหภูมิประมาณ 60-65 องศาเซลเซียส ได้ของเหลวใสสีเหลือง
4. เท ค ลงไปในส่วนที่อยู่ในภาชนะหลัก แล้วกวนต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเนื้อเข้ากันดี จากนั้นกวนต่อเบาๆจนอุณหภูมิลดลง เนื้อครีมจะค่อยๆข้นขึ้น
5. เมื่อครีมอุณหภูมิลดลงประมาณ 40 องศาเซลเซียส ให้เติม ง และ จ ลงไป ตามลำดับ แล้วกวนต่อจนเข้ากันดี จนเนื้อครีมมีอุณหภูมิปกติ ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส จึงหยุดกวน 


เพิ่มโดย : น.ส.สุภาภรณ์ เอี่ยมเหม็น [8/5/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.229.124.74
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates