เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาเครื่องอบพืชผลทางการเกษตรและเนื้อสัตว์จากพลังงานแสงอาทิตย์  อ่าน :   178 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์   อีเมล์ :   ksangpradi
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2549-4684
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutt.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (150 votes cast)

คำอธิบาย :

เครื่องอบพืชผลทางการเกษตรและเนื้อสัตว์จากพลังงานแสงอาทิตย์ จะให้แหล่งความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแนวทางนำไปแก้ไขปัญหาความชื้นของพืชผลทางการเกษตรและเนื้อสัตว์ แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ 1 ชุดรวบรวมแสงอาทิตย์โดยใช้หลักการของโพลาโบลา เป็นการผลิตลมร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำไปใช้อบผลผลิต และส่วนที่ 2 ตู้อบให้ผลผลิตมีอุณหภมิในระดับที่ต้องการหลักการทำงานคือ ตู้อบจะใช้พลังงานหลักจากแสงอาทิตย์ 


เพิ่มโดย : น.ส.นรภัทร เทพทอง [29/4/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.ขวัญรัตน์ เป่ารัมย์[ 30/8/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates