เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    รังเลี้ยงสำหรับผลิตน้ำผึ้งเชิงพาณิชย์ของชันโรงขนาดเล็ก  อ่าน :   233 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม   อีเมล์ :   anchalee_s
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2549-4684
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutt.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (162 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

จุดเด่นของผลงาน
1. น้ำผึ้งจากชันโรงเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณค่าทางยาสูง มี antiaxidant สูงกว่าน้ำผึ้ง European Bee 2-3 เท่า มีราคาสูงกว่า 4-5 เท่า
2. การเก็บน้ำผึ้งจากรังเลี้ยงในปัจจุบันได้ปริมาณน้ำผึ้งน้อย ยุ่งยากมีตัวอ่อนเสียหายมาก เนื่องจากพื้นที่ด้วยตัวอ่อน และถ้วยน้ำผึ้งทับซ้อนกัน
3. รังเลี้ยงที่ออกแบบใหม่นี้ สามารถบังคับให้ชันโรงแบ่งพื้นที่การสร้างตัวอ่อนและถ้วยน้ำผึ้งแยกจากกันชัดเจนสะดวกในการเก็บเกี่ยวได้น้ำผึ้งมากขึ้น ถ้วยตัวอ่อนเสียหายน้อย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น


เพิ่มโดย : น.ส.คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ [28/4/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.173.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates