เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ไส้กรอกข้าวรสต้มยำ  อ่าน :   336 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์   อีเมล์ :   lerluck_s@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2549-4684
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutt.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (166 votes cast)

คำอธิบาย :

ไส้กรอกข้าวรสต้มยำ เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงและผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง จำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหาร ต้องลดอาหารคอเลสเตอรรอลสูง รสต้มยำเป็นรสชาติที่คนไทยคุ้ยเคยและเป็นที่รู้จักของต่าชาติ 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
-ผลิตจากวัตถุดิบไข่ขาวที่ปราศจากคอเลสเตอรรอล
-รสต้มยำเป็นรสชาติที่คุ้นเคย
-มีรสอร่อย คุภาพทางประสาทสัมผัสเป็นที่ยอมรับ
-เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกของผู้ที่รักสุขภาพ ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือกสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด


เพิ่มโดย : น.ส.คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ [28/4/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates