เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเติมความรู้งานคหกรรมศาสตร์ : ศาสตร์สู่ชุมชน (เทคนิคการใช้สี การเพ้นท์สี และการออกแบบลวดลาย)  อ่าน :   2,753 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ลัดดาวัลย์ ศรีนิมิตรแก้ว   อีเมล์ :   dada2515@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (171 votes cast)

คำอธิบาย :
1) เทคนิคการใช้สี
สีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะใช้ในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ให้เกิดคุณค่าและมีความสวยงาม การมีความรู้เกี่ยวกับวงจรสีจะทำให้สามารถเลือกใช้สีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับชิ้นงาน ดังนี้
* การใช้สีตามวรรณะของสี ชิ้นงานที่ได้จากสีนั้นจะดูกลมกลืน มีความสัมพันธ์เป็นหน่วยเดียวกัน
* การใช้สีที่กลมกลืน โดยการเลือกใช้สีที่อยู่ใกล้เคียงกัน ยึดสีใดสีหนึ่งเป็นหลัก
* การใช้สีตัดกัน โดยใช้สีที่ตรงข้ามกัน จะทำให้เกิดความขัดแย้ง เราสามารถลดความเข้มข้นของสีให้เกิดความสบายตา
2) การเพ้นท์สี
เพ้นท์( Painting) คือ การสร้างผลงานด้วยวิธีระบายสี แต้ม ป้าย ทา เกลี่ย ปัด บีบ สบัด ให้สีปรากฎเป็นลวดลาย ซึ่งอาจพบเห็นบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แก้ว กระจก กระเบื้อง ผ้า ไม้ พลาสติก
3) การออกแบบลวดลาย
หลักการออกแบบลาย การออกแบบลายมีความสำคัญต่อความสวยงามของชิ้นงาน ซึ่งลายเพ้นท์โดยมากมักเป็นลายดอกไม้ ลายสร้างสรรค์ การออกแบบลายจึงต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ

ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [22/2/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates