เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องจักรสำหรับการผลิตไหม  อ่าน :   106 
ชื่อเจ้าของ :  นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน   อีเมล์ :   kampanat.a
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044233063, 044233000 ต่อ 2550
เว็ปไซต์  http://ird.rmuti.ac.th/clinic2020/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (95 votes cast)

คำอธิบาย :

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหม ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และการออกแบบเครื่องจักร โดยการออกแบบการทำงานที่ใช้หลักการยศาสตร์เพื่อปรับเปลี่ยนท่าทางการทำงานของผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสรีระร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้สามารถลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและลดเวลาการผลิตผลิตภัณฑ์ลงได้ โดยคณะผู้ดำเนินงานมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรสำหรับการผลิตไหม ได้แก่

 1.เครื่องเรียงเส้นด้าย

2.เครื่องจัดเรียงเส้นด้าย

3.ชุดตึงเส้นด้าย

4.ชุดตีเกลียวเส้นด้าย

5.ชุดค้นหมี่เส้นด้าย

ติดต่อเจ้าของเทคโนโลยี

นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน e-mail kampanat.aey@hotmail.com  มือถือ 086-721-2526

ผศ.มาโนช  ริทินโย หมายเลขโทรศัพท์ : 0866514669  e-mail : manote@rmuti.ac.th

 


เพิ่มโดย : นางศิรินภา ขันติโกมล [9/4/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates