เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ  อ่าน :   587 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร และ อ.ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์    อีเมล์ :   surinton@s
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-224820, 08-1718-3727
เว็ปไซต์  http://www.technopolis.sut.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (181 votes cast)

คำอธิบาย :

การแปลงเพศปลานิล

การแปลงเพศ คือ การเปลี่ยนหน้าที่ของเพศ

จาก “ผู้”หรือ “เมีย” ให้เป็นเพศหนึ่งเพศใด สาเหตุที่เราต้องแปลงเพศปลานิลให้เป็นเพศผู้ เนื่องมาจาก

- อัตราส่วนปลาเพศเมีย : เพศผู้ในธรรมชาติประมาณ 1:1

- ปลานิลเพศผู้โตเร็วกว่าปลานิลเพศเมีย

- ปลานิลปกติมักแพร่ขนายพันธุ์ในบ่อเลี้ยง ทำให้ปลาแน่นบ่อไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร

- ปลานิลขนาดใหญ่ขายได้ราคาดีกว่าปลานิลขนาดเล็ก


เพิ่มโดย : น.ส.ลำดวน ศรีมาน [7/4/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates