เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเลี้ยงไก่เนื้อโคราช  อ่าน :   85 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี    อีเมล์ :   wittawat@s
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-224820, 08-1718-3727
เว็ปไซต์  http://www.technopolis.sut.ac.th
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (82 votes cast)

คำอธิบาย :

ไก่เนื้อโคราชสามารถเลี้ยงในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศได้ แม้ว่าจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง เพราะใช้น้ำเพียง 1-1.5 ลิตรต่อตัว ตั้งแต่อายุ 1 วันถึงส่งตลาด ด้านการลงทุนด้านโรงเรือนไม่สูง อยู่ที่ 5,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเกษตรกรและจำนวนไก่ที่เลี้ยง ลูกไก่อายุ 1 วันมีราคาที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ ตัวละ 19 บาท ต้นทุนการผลิตไก่มีชีวิตต่อกิโลกรัมประมาณ 60-65 บาท จำหน่ายไก่มีชีวิติกิโลกรัมละ 75-80 บาท สามารถใช้แรงงานในครอบครัวและผู้สูงอายุในการเลี้ยงไก่ประมาณ 500 ตัว ในกรณีที่เกษตรกรเลี้ยงไก่ 500 ตัวต่อรุ่น โดยให้กินอาหารเต็มที่ จะมีกำไรประมาณ 6,000 บาทต่อการเลี้ยง 2 เดือน แต่ถ้าที่มีพื้นที่ปล่อยและมีอาหารธรรมชาติ จะมีกำไรประมาณ 14,000 บาท ต่อการเลี้ยงประมาณ 3 เดือนนอกจากนี้นักวิจัยยังมีเจตนาในการออกแบบให้เนื้อของไก่มีรสชาติที่ใกล้เคียงกับไก่พื้นเมือง มีไขมันในเนื้อที่ต่ำ แต่องค์ประกอบของโปรตีนที่มีประโยชน์สูง เพื่อใช้สร้างเป็นจุดเด่นและจุดขาย มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยหวังว่าเกษตรกรจะสามารถผลิตและเข้าสู่ตลาดระดับสูงได้


เพิ่มโดย : น.ส.ลำดวน ศรีมาน [7/4/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 34.204.185.54
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates