เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน  อ่าน :   110 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอำพน    อีเมล์ :   arak@sut.a
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-224820, 08-1718-3727
เว็ปไซต์  http://www.technopolis.sut.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (84 votes cast)

คำอธิบาย :

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรอที่มักนิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า“ไฮโดรโพนิคส์” (Hydroponics)

หรือ “ซอยเลสคัลเจอร์” (Soilless culture) หมายถึง การปลูกพืชโดยใช้วัสดุใด ๆ ที่ไม่ใช้ดิน พืชจะได้รับน้ําและอาหารที่ต้องการจากสารละลายธาตุอาหารที่ผู้ปลูกให้กับพืชเท่านั้น ดินในที่นี้หมายถึง ดินชนิดต่างๆ รวมถึงอินทรีย์วัตถุทั้งหลายที่มีธาตุอาหารที่เป้นประโยชน์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก กากน้ำตาล กากของเสียบางชนิดจากโรงงานต่างๆ ส่วนวัสดุที่ไม่ใช้ดิน ได้แก่ วัสดุที่ไม่มีธาตุอาหารใดๆ เจือปนอยู่ มีทีั้งวัสดุธรรมชาติ เช่น ทราย กรวด น้ำ ขุยมะพร้าว แกลบและวัสดุที่มนุษย์สร้างขนึ้ เช่น แร่ใยหิน (rock wool) พูไมซ์ (pumice) เพอร์ไรท์ (perlite) เวอร์มคิูไลท์

(vermiculite) และเม็ดดินเผา (hydrotron) ดังนั้นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจึงเปนการปลูกพืชในลักษณะที่ผู้ปลกเป็นผู้ควบคุมปริมาณน้ำและธาตุอาหารให้กับพืชได้อย่างสมบูรณ์


เพิ่มโดย : น.ส.ลำดวน ศรีมาน [7/4/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates