เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ (Smart Farm)  อ่าน :   87 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ    อีเมล์ :   sodchol@su
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-224820, 08-1718-3727
เว็ปไซต์  http://www.technopolis.sut.ac.th
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (85 votes cast)

คำอธิบาย :

ระบบน้ำหยด (drip irrigation) เป็นระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูง โดยทีมงานวิจัยพบว่าระบบน้ำหยดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำและเพิ่มผลผลิตในพืชหลายชนิด แต่การใช้ระบบน้ำหยดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทำได้อยากโดยเกษตรกรโดยเฉพาะการควบคุมความชื้นในดินให้เหมาะสมและไม่ให้มีการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ นวัตกรรมนี้ได้นำเอาเทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless sensor network) มาประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจวัดความชื้นในดิน  และนำเทคโนโลยี Internet of Things เข้ามาใช้ ในการควบคุมการให้น้ำสำหรับเกษตรกรที่ใช้ระบบน้ำหยดสำหรับการผลิตพืชระบบเซ็นเซอร์ไร้สายจะทำการวัดความชื้นดินและส่งข้อมูลผ่านระบบคราวด์ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ผ่านระบบการสื่อสารแบบไร้สายหรือ 3G/4Gซึ่งภายในอุปกรณ์เคลื่อนที่จะมีแอพพลิเคชันทำการประมวลผลเมื่อความชื้นถึงจุดวิกฤต ผู้ควบคุมแปลงสามารถสั่งการให้ปั้มน้ำ และโซลินอยด์วาล์วทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือสามารถตั้งให้การทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อการให้น้ำไปยังแปลงปลูกพืช


เพิ่มโดย : น.ส.ลำดวน ศรีมาน [7/4/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 34.204.185.54
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates