เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปมะนาวไร้เมล็ดพันธุ์ตาฮิติครบวงจร  อ่าน :   247 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์   อีเมล์ :   suchada.ch
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (160 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :

โจทย์ที่พบ

บริษัท เคทีเอส อินเตอร์กรุ๊ป (2016) จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้า และตั้งเป้าหมายในการเป็นศูนย์รวมด้านการส่งออกมะนาวไร้เมล็ดตาฮิติ โดยมีการพัฒนา แหล่งเพาะปลูกในประเทศด้วยระบบ ContactFarmingส่งเสริมการปลูกให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มผลผลิต ด้วยการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร เกี่ยวกับการปลูกมะนาวไร้เมล็ดพันธุ์ตาฮิติ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ เน้นหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมีตั้งแต่การเตรียมดิน การเลือกสายพันธุ์และตลาดรองรับพร้อมการประกันราคาขั้นต่ำ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มีความประสงค์ที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปของมะนาวตาฮิติ เพื่อให้ มีสินค้าชนิดใหม่ๆในตลาดการส่งออกของประเทศไทย และในการดำเนินโครงการนั้น หากบริษัทฯพัฒนาผลิตภัณฑ์มะนาวตาฮิติได้สำเร็จ จะทำให้เป็นประโยชน์ให้กับสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทยได้ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะนาวตาฮิติแบบครบวงจรได้ไม่น้อยกว่า 12 ชนิดเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน

2.เพื่อให้ได้ข้อมูลการแปรรูปและข้อมูลการผลิตที่เหมาะสมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อในระดับกึ่งอุตสาหกรรมหรือระดับต้นแบบต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแปรรูปครบวงจร ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตไม่น้อยกว่า 12 ชนิด


เพิ่มโดย : ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ [5/4/2563]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.238.225.8
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates