เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    โครงการการออกแบบผังโรงงานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุไข่ไก่  อ่าน :   170 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา   อีเมล์ :   anucha.wat
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (153 votes cast)

คำอธิบาย :

โจทย์ที่พบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนฟาร์ม เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่เฉลี่ยวันละ1 แสนฟอง และส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านต่าง ๆ ทั้งนี้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนฟาร์ม มีความต้องการในการขยายการผลิตเพิ่มเป็น 2 แสนฟองต่อวัน แต่ยังประสบปัญหาในข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ออกแบบและวางผังกระบวนการทำงานของการผลิตไข่ไก่ใหม่ โดยสามารถรองรับกำลังการผลิตจากเดิม 1 แสนฟองต่อวัน เพิ่มเป็น 2 แสนฟองต่อวัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับของพัดลมทั้ง

ได้ผังโรงงานที่ใช้ในการคัดแยกไข่ไก่ใหม่  สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น


เพิ่มโดย : ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ [5/4/2563]   แก้ไขโดย : ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์[ 5/4/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.201.95.84
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates