เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    อุปกรณ์บันทึกกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความถี่ไฟฟ้าสำหรับเครื่องช๊อตสลบไก่แบบต่อเนื่องอัตโนมัติ  อ่าน :   122 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ / ผศ.ดร.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์   อีเมล์ :   voravit.ko
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (122 votes cast)

คำอธิบาย :

การบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวัดและบันทึก กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้าที่ใช้แบบอัตโนมัติต่อเนื่องอัตโนมัติ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบจาก EU , ญี่ปุ่น และกลุ่มฮาลาล โดยการวัดถูกทำโดยการติดตั้งเซนเซอร์ ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความถี่ ผ่านวงจร อนาล๊อก ไปเป็น ดิจิตอล และอินเตอร์เฟส กับคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและบันทึกข้อมูล อุปกรณ์วัด แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความถี่ สำหรับเครื่องซ๊อตสลบไก่  สามารถใช้งานได้อย่างคงที่ มีความเสถียร เครื่องมือ วัดค่าความถี่ กระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการซ๊อตสลบไก่แบบ real time แบบกราฟ และแสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีการ ติดตั้งการแสดงผลบนหน้าปัดต่างหาก เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน พร้อมบันทึกค่า แสดงรายละเอียดข้อมูล ของค่ากระแสไฟฟ้าและความถี่ที่ใช้ในกระบวนการสลบและเรียกดูย้อนหลังได้ ในรูปแบบ กราฟ และตัวเลข


เพิ่มโดย : ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ [4/4/2563]   แก้ไขโดย : ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์[ 4/4/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 54.234.191.202
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates