เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเติมความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง  อ่าน :   4,907 
ชื่อเจ้าของ :  อ.มล.อุบล ดีสวัสดิ์   อีเมล์ :   r_thiwa@ho
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (234 votes cast)

คำอธิบาย :

ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
ได้นำความรู้จากการพัฒนาและงานวิจัยทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงที่ได้ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มาเผยแพร่ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยได้สอดแทรกความรู้เชิงทฤษฎีทั้งหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการอาหารปลอดภัย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนถึงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม

การจัดการกับเทคโนโลยี
นำความรู้จากการพัฒนาและงานวิจัยทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงที่ได้ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มาเผยแพร่ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยได้สอดแทรกความรู้เชิงทฤษฎีทั้งหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการอาหารปลอดภัย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนถึงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม ในพื้นที่ อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร และ อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำได้แก่ มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง มะม่วงดอง 3 รส ไอศกรีมมะม่วง เยลลี่มะม่วง น้ำพริกมะม่วง มะม่วงหยีและข้าวเหนียวมะม่วง

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ได้ทราบถึงเทคนิคและลงมือฝึกปฏบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงเพื่อสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างงานและผลผลิตแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างมาก โดยสามารถจำหน่ายได้ด้วยตนเอง หรือกลุ่มชุมชน หรือประกอบธุรกิจขนาดกลาง / ขนาดย่อม (SME)
 


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [21/2/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
X
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates