เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    หมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  อ่าน :   275 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ   อีเมล์ :   supataraya
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 043-754416
เว็ปไซต์  http://research.msu.ac.th/clinic_msu/
 • Currently 3.2/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.2/5 stars (117 votes cast)

  คำอธิบาย :


  การพัฒนาลายผ้าทอมือนั้น มีที่มาลายมาจากลายบั้งไฟโบราณอีสาน และการคิดค้นลายขึ้นใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นลายอีสานอย่างครบถ้วน เช่น ลายกาบแก้วกลิ่นขจร  ลายยาบ ลายกกาบแก้วบัวไข  ลายกาบแก้กลิ่นขจร ลายกาบแก้วเครือคำ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาลวดลายของผ้าทอมือนี้จะกระทำผ่านการออกแบบบนกระดาษที่ตัดเป็นต้นแบบของลาย แล้วต่อลายจนครบผืนบนกระดาษสีให้เห็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นก่อน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการมัดหมี่ อันจะช่วยลดความเสียหายอันเกิดจากการนับลำหมี่ที่คลาดเคลื่อน ซึ่งจะทำให้ลายผิดเพี้ยนไม่สวยงามได้ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยกรรมวิธีฟอกย้อมจากสีธรรมชาติ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลสุขภาวะของคนในชุมชนด้วย ซึ่งกระบวนการฟอกย้อมสีธรรมชาตินั้นเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เกิดจากการสกัดสารให้สีจากพืชและวัตถุธรรมชาติให้ได้สีที่เข้มข้นที่เหมาะกับการใช้งาน มีการใช้สารเร่งการติดสี (มอร์แดน) เพื่อลดข้อจำกัดของเส้นใยธรรมชาติที่อาจติดสียากให้สามารถติดสีได้ง่ายขึ้น และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลดการตกสีของผ้าที่ย้อม อันเป็นการยืดอายุของสีเมือนำผ้าไปใช้งานในโอกาสต่าง ๆ
  เพิ่มโดย : อ.สุภัทรญาณ เฑียรธีระสมบัติ [28/3/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

   หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
   ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
   Your ip address : 3.230.143.40
   ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
   ประเภทของผู้รับบริการ *

   ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

   เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
   (Appropriate Technology)

   ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

   วีดีโอเทคโนโลยี

   ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

   บริการของเรา...

   X

   หนังสือน่าอ่าน...

   X

   Template by OS Templates