เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ชุดชาติพันธุ์ ชุดผ้าทอชนเผ่าจากเส้นใยธรรมชาติ  อ่าน :   554 
ชื่อเจ้าของ :  นางพวงรัตน์ แสงเพชร   อีเมล์ :   kanokwanw@
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ ตอนบน
- 043203532-33
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/ST.Center.Uppernorth
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (156 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
ประเด็นการพัฒนา : 1. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเส้นใยธรรมชาติให้มีความหลากหลาย ผสมผสานกับผ้าทอไทลื้อ ให้มีความร่วมสมัย
2. การออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบใช้เลขาคณิตเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้สามารถปรับให้สั้นหรือยาวได้ตามต้องการใช้งาน โดยการนำซิปโลหะมาใช้ในการออกแบบเพื่อถอดและต่อให้สั้นหรือยาว ได้ตามต้องการ
3. การออกแบบเสื้อให้มี futuristic เพราะเน้นความเรียบหรู และมี detail น้อย ในงานออกแบบ และใช้ลวดลายผ้าทอเป็นลายเลขาคณิต
รายละเอียดผลงาน : ชุดชาติพันธุ์ ชุดผ้าทอชนเผ่าจากเส้นใยธรรมชาติ ของใช้ตกแต่ง จากเส้นใยธรรมชาติ เช่นผ้าฝ้ายผสมใยข่า ตะไคร้ ใยสับปะรด ไผ่ ใบบัว ใยกัญชง หญ้าแฝก
ผู้ติดต่อ : นางพวงรัตน์ แสงเพชร (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน A&R อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)
โทรศัพท์ : 098-0010852
เครือข่ายที่ปรึกษาฯ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวกนกวรรณ วงค์คม

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายณัฐวุฒิ เทียมแสน [1/8/2562]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates