เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ชุดผ้าทอชนเผ่าลาหู่ และผลิตภัณฑ์ของใช้ เช่น กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่  อ่าน :   473 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย   อีเมล์ :   phairot454
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ ตอนบน
- 043203532-33
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/ST.Center.Uppernorth
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (149 votes cast)

คำอธิบาย :
ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากการนำเอาลวดลายโบราณและกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมของชนเผ่าลาหู่เหลือง มาทำการส่งเสริมและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่าให้มีความร่วมสมัย แต่ยังคงอัตลักษ์ความเป็นชนเผ่า
รายละเอียดผลงาน : โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ “ดอยม่อนล้าน” เป็นพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พื้นที่โครงการพระราชดำริแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้กับประชาชนในด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง แต่ด้วยความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ค่อนข้างมาก ทำให้สถานที่แห่งนี้กลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้คนที่หลงใหลในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
ผู้ติดต่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ : 089-7554269
เครือข่ายที่ปรึกษาฯ : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายณัฐวุฒิ เทียมแสน [31/7/2562]   แก้ไขโดย : นายณัฐวุฒิ เทียมแสน[ 31/7/2562]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates