เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ครีมบำรุงผิวสับปะรด/น้ำพริกสับปะรด/ลิปบาล์มสับปะรด/สบู่สับปะรด/สับปะรดแผ่น  อ่าน :   451 
ชื่อเจ้าของ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   อีเมล์ :   weenut_ohm
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ ตอนบน
- 043203532-33
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/ST.Center.Uppernorth
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (198 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน." : การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสับปะรดปลอดภัยและส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากสับปะรดบ้านเสด็จด้วย วทน.
รายละเอียดผลงาน : สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง และ กลุ่มสัมมาชีพบ้านปงอ้อม กลุ่มแม่บ้านบ้านห้วยหลวง ภายใต้โครงการ การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน.
ผู้ติดต่อ : นายณัฐอมร จวงเจิม
โทรศัพท์ : 098-959-4523
เครือข่ายที่ปรึกษาฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายณัฐวุฒิ เทียมแสน [30/7/2562]   แก้ไขโดย : นายณัฐวุฒิ เทียมแสน[ 30/7/2562]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates