เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำจืด  อ่าน :   10,249 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ   อีเมล์ :   r_thiwa@ho
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2287-9600 ต่อ 1177
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutk.ac.th
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (273 votes cast)

คำอธิบาย :

ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
ได้นำความรู้จากการพัฒนาและงานวิจัยทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำจืดที่ได้ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มาเผยแพร่ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยได้สอดแทรกความรู้เชิงทฤษฎีทั้งหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการอาหารปลอดภัย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนถึงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม

การจัดการกับเทคโนโลยี
นำความรู้จากการพัฒนาและงานวิจัยทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำจืดที่ได้ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มาเผยแพร่ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยได้สอดแทรกความรู้เชิงทฤษฎีทั้งหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการอาหารปลอดภัย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนถึงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม ในพื้นที่ จ. ลพบุรี จ. สุพรรณบุรี ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำได้แก่ ลูกชิ้นปลา บะหมี่ปลาไอศกรีมมะม่วง ขนมปั้นขลิบไส้ปลา กะหรี่พัฟไส้ปลา น้ำพริกเผาเสริมแคลเซียม คุกกี้ปลา ซาลาเปาไส้ปลา และโมจิไส้ปลา

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ทราบถึงเทคนิคและลงมือฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำจืดซึ่งสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างงานและผลผลิตแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างมาก โดยสามารถจำหน่ายได้ด้วยตนเอง หรือกลุ่มชุมชน หรือประกอบธุรกิจขนาดกลาง / ขนาดย่อม (SME)
 


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [21/2/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.133.27
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates