เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก  อ่าน :   753 
ชื่อเจ้าของ :  นายประสิทธิ์ กรองแก้ว   อีเมล์ :   tachanok03
ชื่อหน่วยงาน :   วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
199 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 0935023699
เว็ปไซต์  -
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (167 votes cast)

คำอธิบาย :
กระบวนการผลิตข้าวฮางงอก
กระบวนการผลิตข้าวฮางงอกหนองบัวลำภู จะทำการผลิตด้วยความประณีตและต้องมีความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการผลิต ดังมีรายละเอียดดังนี้
1) การคัดเลือกข้าวเปลือก ข้าวเปลือกที่นำมาทำการผลิต จะต้องมีความสมบูรณ์และสามารถที่จะงอกได้ ดังนั้นข้าวเปลือกที่จะมาทำการผลิต ต้องมีอายุพ้นจากการพักตัวของเมล็ด นั่นคือจะทำการคัดเลือกข้าวเปลือกที่ผ่านการเก็บเกี่ยวที่มีอายุมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป จากนั้นนำมาคัดความสมบูรณ์ของข้าวด้วยการนำข้าวเปลือกแช่น้ำ และกวนน้ำ ข้าวเปลือกที่ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถงอกได้ จะลอยตัวอยู่เหนือน้ำ ผู้ผลิตจะทำการคัดออกให้เหลือแต่เฉพาะที่งอกได้ จากกระบวนการนี้ผู้ผลิตจะสูญเสียข้าวเปลือกมากกว่า 8 %

เพิ่มโดย : นางรัฐพร กลิ่นบรรทม [29/9/2560]   แก้ไขโดย : นางรัฐพร กลิ่นบรรทม[ 29/9/2560]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.235.173.74
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates