เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง  อ่าน :   667 
ชื่อเจ้าของ :  nectec   อีเมล์ :   business[a
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 02-564-6700 ต่อ 3132
เว็ปไซต์  -
 • Currently 2.9/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.9/5 stars (94 votes cast)

คำอธิบาย :

Ambient Fit คือ ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยงแบ่งเป็น 2 รุ่นตามลักษณะการควบคุมสภาพแวดล้อม ได้แก่

 

 • รุ่น Cool
 •  

   


 • รุ่น Comfort


 • Ambient Fit - Cool

  สำหรับควบคุมระบบลดอุณหภูมิหรือปรับความชื้นในโรงเรือนให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ ด้วยการพ่นหมอก หรือใช้แผ่นระเหยน้ำ (Evaporate) โดยความสามารถในการปรับลดจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรือน

  คุณสมบัติ

  วิธีการที่ใช้ลดอุณหภูมิในโรงเรือน
  เปิด/ปิด หลังคาโรงเรือน
  พ่นหมอก
  แผ่นระเหยน้ำ
  วิธีการควบคุมความชื้นในโรงเรือน
  พ่นหมอก
  พัดลม
  วิธีการควบคุมสภาพแสงในโรงเรือน
  ตาข่ายพรางแสง
  สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายประเภทและหลายจุด( scalable) เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง
  บันทึกข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต
  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานและข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
  ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปวิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการควบคุมเพื่อให้สภาพแวดล้อมในโรงเรือนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
  Ambient Fit - Comfort

  สำหรับควบคุมระบบปรับสภาพแวดล้อมในรงเรือนปิดหรือห้องควบคุมบรรยากาศ สามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิ ความชื้นและระดับก๊าซ เช่น ก๊าซคาบอนไดออกไซด์ เป็นต้น

  คุณสมบัติ

  วิธีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
  เครื่องปรับอากาศ และ เครื่องทำความร้อน
  วิธีการควบคุมก๊าซในบรรยากาศ
  ควบคุมการปล่อยก๊าซในถังก๊าซ
  สามารถต่อและบันทึกข้อมูลจากเซ็นเซอร์ได้หลายประเภทและหลายจุด (scalable) เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง
  บันทึกข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต
  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานและข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
  ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดไปวิเคราะห์ปรับปรุงวิธีการควบคุมเพื่อให้สภาพแวดล้อมในโรงเรือนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
  ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

  เกษตรกร
  ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม
  วิจัยพัฒนาโดย

  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)
  หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค- สวทช.)
  โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2382, 2399
  email: business[at]nectec.or.th


  เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/8/2560]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 3/11/2563]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.238.88.35
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates