เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    นวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง  อ่าน :   869 
ชื่อเจ้าของ :  ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (147 votes cast)

คำอธิบาย :
“ยุง” เป็นพาหะนำโรคหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น ในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดและป้องกันยุงหลากหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีสังเคราะห์ แต่ยากันยุงเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเพราะมีสารที่เป็นอันตรายผสมอยู่ ทำให้ผู้ใช้บางคนเกิดอาการแพ้ รวมทั้งมีผลกระทบจากการใช้ในระยะยาว
นักวิจัยจึงได้พัฒนาและคิดค้น “ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย” โดยผ่านการศึกษาและวิจัยในเชิงลึกเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยผ่านการทดสอบในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นแปะ ครีม ยาหม่องน้ำ ยาหม่องแห้ง และสเปรย์

สรุปเทคโนโลยี
สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย” ที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบเป็นสมุนไทยที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก พัฒนาและทดสอบจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

จุดเด่นของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
 • ใช้ความเข้มข้นต่ำ แต่ให้ประสิทธิภาพสูง
 • ผ่านกระบวนการทดสอบทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีในการจำแนกคุณสมบัติเฉพาะของสารสมุนไพรไล่ยุง อาทิ สรรพคุณ (ไล่ก่อนสัมผัส ไล่หลังสัมผัส ฆ่า) ความเข้มข้น ชนิดของยุง ระยะเวลาใช้และสถานที่
 • มีหลายหลากรูปแบบ อาทิ ครีม ยาหม่องน้ำ ยาหม่องแห้ง และ สเปรย์ ไม่ก่อให้ยุงเกิดการต้านทานต่อสารเคมีที่ใช้ และสามารถใช้บ่อยๆ ได้ตามความต้องการ
 • ให้กลิ่น Aroma ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะเพื่อใช้บรรเทาหรือคลายเครียด
  ----------------------------------------------------------------------------------
  ลงทะเบียนของรับบริการได้ที่
 • เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [16/11/2559]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 16/11/2559]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.201.96.43
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates