เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ MJU-EE1  อ่าน :   763 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  053-873863
เว็ปไซต์  http://www.clinictec.mju.ac.th/
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (109 votes cast)

คำอธิบาย :
รายละเอียดของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ MJU-EE1

ต้นกำลัง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 แรงม้า แรงดันไฟฟ้า 380 V พร้อมอุปกรณ์เพื่อควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์และใช้ป้องกันกระแสไม่ให้ไหลผ่านเกินพิกัดที่กำหนด ถ้าเกินค่าที่กำหนด โอเวอร์โหลดจะตัดตอนวงจร
ขนาดตัวเครื่องโดยประมาณ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.60 เมตร สูง 1.35 เมตร มีล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ สำหรับเคลื่อนย้ายเครื่อง
ขนาดปากช่องป้อนวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.40 เมตร
แผ่น Die ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.20 เมตร
ลูกกลิ้ง จำนวน 2 ลูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.10 เมตร

คุณสมบัติ

ใช้อัดวัสดุชีวมวลให้เป็นแท่งตะเกียบ สำหรับทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

ที่มา http://www.agroeng.mju.ac.th/engineer/SYSTEM/machinery/index.php/?p=520

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [19/9/2559]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.185.54
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates