เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การทำแจ่วบอง (ปลาร้าทรงเครื่อง/น้ำพริกปลาร้า) เพื่อการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน  อ่าน :   838 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง โชคประเสริฐ   อีเมล์ :   pratheung@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 054-648-593
เว็ปไซต์  http://www.phrae.mju.ac.th/system/clinic_technology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (154 votes cast)

คำอธิบาย :
เจ้าของผลงาน เคยได้รับงบประมาณ จากคลินิกเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2558 ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่อง ที่ชาวบ้านเคยผลิตจำหน่ายแต่เก็บรักษาได้ไม่นาน เพียงแค่ประมาณ 2 สัปดาห์ก็เสื่อมเสียจากเชื้อรา
หลังจากการพัฒนากระบวนการผลิตและทดสอบอายุการเก็บรักษานานกว่า 3 เดือน จนได้สูตรและกรรมวิธีที่เหมาะสมสำหรับผลิตจำหน่ายในระดับวิสาหกิจชุมชนได้แล้ว จึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ กลุ่มแม่บ้านบ้านกลางสามัคคี ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปผลิตและจำหน่ายเป็นการค้าตราเหรียญทอง
ติดต่อซื่อได้ที่ คุณมาลัย บุระตะ โทร 089 556 5840

หรือจะนำสูตรกรรมวิธีที่แนบไฟล์มานี้ไปผลิตจำหน่ายก็ได้เพิ่มโดย : ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ [28/6/2559]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates