เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู  อ่าน :   1,137 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.พนม อินทฤทธิ์ โทร 081-8938430 และ ผศ.ประเสริฐ คงแก้ว โทร 081-9587559   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 075-489613, 075-489616 ต่อ 1110
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/profile.php?id=100025844033764
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (158 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
การออกแบบโครงสร้างของเครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู มีส่วนประกอบของเครื่องที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ
โครงสร้างของเครื่อง ชุดถังร่อนแป้ง และชุดแยกขนาดเม็ดแป้ง
1. วัสดุโครงสร้างทุกชิ้นส่วนซึ่งทำด้วยเหล็กสแตนเลส นำมาขึ้นรูปที่มีขนาดความกว้าง x ความยาว x สูง
เท่ากับ 55 x 140 x 74 เซนติเมตร
29
2. หน้าแปลนเหวี่ยงควบคุมระยะชักมอเตอร์ขนาด ½ แรงม้า ใช้ไฟ 220 V มียอย (Coupling) ขนาด
เกียร์ทดอัตรา 1 : 15 ส่งกำลังไปยังเครื่องชุดถังร่อนแป้ง 92 รอบต่อนาที ระยะชักในการโยกของถังรวม
30 เซนติเมตร
3. การติดตั้งชุดประกอบแยกขนาดเม็ดแป้งที่ทำด้วยตะแกรงขนาดของรูต่างกัน 3 ขนาดคือ ตะแกรงตัว
บนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัวกลาง 4 มิลลิเมตร และตัวล่าง 3 มิลลิเมตร
4. ถาดรองรับเม็ดแป้งเป็นมอเตอร์สั่นเขย่ารุ่น VBM-2M แรงเขย่าสูงสุด 21 กิโลกรัม ความเร็ว 3,000
รอบต่อนาที
5. การติดตั้งชุดควบคุมระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V ใช้ระบบเบรกเกอร์เป็นตัวควบคุมการเปิด
ปิด มีสวิตซ์ 2 ตัว สำหรับปุ่มเปิดปิด

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : น.ส.ชลธิชา มากบุญ [22/6/2559]   แก้ไขโดย : น.ส.ชลธิชา มากบุญ[ 22/6/2559]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.95.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates