เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การยับยั้งเชื่อราของสารสกัดจากขิงและกระเทียมบนผิวหน้าไส้กรอกเปรี้ยว  อ่าน :   2,072 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ เตือนใจ ศิริพาหนะกุลและคณะ   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
อาคารศุนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-814676
เว็ปไซต์  http://www.clinic.sci.lru.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (165 votes cast)

คำอธิบาย :

ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
สารสกัดจากขิงมีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์บนผิวหน้าไส้กรอกเปรี้ยว และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราบนผิวหน้าไส้กรอกเปรี้ยวและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของไส้กรอกเปรี้ยวและลดการใช้สารเคมีในการผลิต

การจัดการกับเทคโนโลยี
นำส่วนผสมไส้กรอกเปรี้ยวบรรจุไส้มัดเป็นท่อนๆ ฉีดพ้นด้วยสารสกัดจากขิง 50% ปล่อยทิ้งไว้ที่อณุหภูมิห้อง ไส้กรอกที่ผ่านการฉีดพ้นสารสกัดจากขิงบนผิวหน้าก่อนหมัก 48 ชั่วโมง ตรวจพบว่า สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดบนหน้าไส้กรอกเปรี้ยวได้

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
1. เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคไส้กรอกเปรี้ยวได้
2. ลดต้นทุนการผลิตไส้กรอกเปรี้ยว
3. เพิ่มมูลค่าและการใช้เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคไส้กรอกเปรี้ยวได้
 


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [21/2/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates