เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบและพัฒนาตู้อบเนื้อแห้งควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้ระบบพลังงานไฮบริดจ์  อ่าน :   986 
ชื่อเจ้าของ :  อนิชี พลสวัสดิ์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  045-352000 ต่อ 1400, 1426
เว็ปไซต์  http://www.sci.ubru.ac.th/sci/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (105 votes cast)

คำอธิบาย :
ผู้วิจัยได้ออกแบบขนาดของตู้อบให้มีความกว้าง 100 ซ.ม. ความสูง 130 ซ.ม. ความยาว 300 ซ.ม. ลักษณะของตู้อบเนื้อแห้งควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ระบบพลังงานไฮบริดจ์สร้างให้สามารถแยกตู้ออกเป็นสองส่วน เพื่อความสะดวกในการใช้งานกรณีที่ต้องการอบผลผลิตที่หลากหลาย เช่น พืช พัก เนื้อสัตร์ เป็นต้น และเพื่อให้ตู้อบใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างภายนอกตู้อบประกอบด้วย โครงสร้างของตู้อบใช้เหล็กและฝาใช้แผ่นสังกะสีเคลือบ ด้านบนใช้กระจกครอบ ท้ามุมเอียง 45 องศา ตะแกรงหมุนตามแสงอาทิตย์โดยติดตั้งเซนเซอร์ติดตามดวงอาทิตย์เป็นมุม 45 องศา ด้านข้างของตู้อบติดตั้งระบบระบายความร้อน เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ วงจรควบคุม พัดลมดูดอากาศเมื่อความร้อนเกิน 70 องศาเซลเซียส แผ่นสะท้อนความร้อนช่วยให้ตู้มีความร้อนเพิ่มขึ้น กระจายความร้อนภายในตู้อบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตากแห้งมากที่สุด ขาตู้ติดตั้งเป็นล้อเหล็กส้าหรับใช้ในการเคลื่อนที่

ผู้วิจัยได้น้าเอาหลักการชุดตรวจจับแสงเพื่อสลับเปลี่ยนการท้างานของรีเลย์โดยกลางวันใช้พลังงานโซล่าเซลล์ หากเป็นเวลากลางคืนสามารถใช้จากแหล่งพลังงานไฟส้ารองในแบตเตอร์รี่และจ่ายไฟจากไฟบ้านได้ โดยใช้ชุดตรวจจับแสงท้าหน้าที่ตรวจสอบสภาวะที่จะสับเปลี่ยนโดยตรวจสอบจากใช้โฟโต้ทรานซิสเตอร์เซนเซอร์จับแสงแดดกลางวันกับกลางคืน ดังกล่าวไปใช้
ควบคุมการท้างานของชุดไฮบริดจ์โดยตรวจจับแสงและควบคุมปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือก จากชุดส้ารองพลังงาน สามารถใช้งานได้ทั้งไฟ กระแสสลับ 220VAC และไฟตรง 12VDC

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [28/1/2559]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates